EN : arterial insuffiencey ulcer
DE : Ulcus cruris arteriosum
FR : un ulcère artériel

Arterial insuffiency ulcer on Wikipedia EN
Ulcus Cruris on Wikipedia DE